Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Pitaq kantsik / Patsatsikuy Waqunakushqa Rurakunapaq

Patsatsikuy Waqunakushqa Rurakunapaq

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) muy completo, abastece y supera los estándares de calidad hacia el medio ambiente y la salud

Patsatsikuy waqunakushqa rurakunantsikmi(SIG) Alemaniapita TUV Rheinlandpa cerificashqa karqun. Kay certificaciontam MinachawPuerto Punta Lobitoschaw, Limachawmineroductochaw  hina  transporte externochaw alli yanapanakur arunqantsikpita qumarquntsik. Kay riqishqa kaytam nawparqun ISO 14001:2004 de Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 de Salud y Seguridad Industrial, niykur kaykunam antaminachaw alli  arukunqantsik rikatsik. 

 Kay alliyaakuymi takun imaypis alliyaakur arukunqantsikta hina norma ISO 14001 y OHSAS 18001ta – kay internacional normakunatam 2005pita imaypis rikaparaykayan, salurchaw arukuypaq, maakuq maakuq arukuypaq hina mama patsa taapashpa arukunapaq.

 Kay patsatsikuy waqunakushqa rurakunantsikmi(SIG), purwakaynintsikta alliyaatsin, allilla rikapakunapaq yanapakun, niykur mana kutipar arunapaq yanapamantsik, rantipakuqnintsikta, arupakuqnintsikta alli kayananpaq llapan arukuynintsikchaw kanapaq yanapamantsik.