Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Pitaq kantsik / Imanawpis Unaypita Kawakunqantsik

Imanawpis Unaypita Kawakunqantsik

Antamina es la mina con mayor producción de cobre a lo largo de la historia peruana

Anta castellanochaw “cobre” ninanmi, niykur kaypitam “Antamina” yarqun, antapita mina nin, cobrepita mina nin.  Unay Chavinkunapitam, unay Perú nunakuna, kay anta rumi alli kanqanta riqiyarqan, niykur kamakuqninkunata waylliychaw iñishiyarqan. Imanawpis patsata rikayanqantam kay anta rumichaw riqitsikuyarqan, kamakuqninkuna rikatsiqtam kay antawan rurayarqan.

1860chawmi, italiano Antonio Raimondi yachaq nuna, El Perúniq librunchaw imanawpis  Antamina kanqanta riqitsikur qillqarqan, 1874pita 1913yaqmi Antaminapita palar huqta libruchaw riqitsikurqan. Tsaypitam chunka watakuna qunqashqa hitaraakunaq, tsaypita 1952pita Antamina,  tsay Cerro de Pasco Mining Companypa makinman yaykunaq.

 Tsaypita 1970pa Antamina estados uniduspa makinman 1996yaq yaykunaq. Kay watachaw Antaminata   empresa canadienses Rio Algom e Inmet rantirqan.

 Kay empresakunam kanan imanawpis kanqantsikta qallayarqan: Compañía Minera Antamina S.A. Tsaynawmi, mineral kanqanta alli rikachakurir, niykur nuna arukunanpaq, nuna minachaw taarananpaq rurarir, 28 hunaq mayo killachaw, 2001 watachaw, arukunapaq llamipar qallarqantsik. Tsaypita, 01 hunaq, octubre killachaw, 2002 watachawmi, huk markakunamanpis apatsinapaq antata, zincta, huk mineralkunatapis alli alli hurqur qallaykurqantsik.