Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Pitaq kantsik / (Español) Iniciativas de Excelencia / Shumaq Premio

Shumaq Premio

Premio Sumajg

Shumaq, ninan castellanawchaw excelencia, kay hutiyuqmi, kay llallinakuy 2007chaw yurishqa, pipis alli arunqanta riqinapaq, hina yanapakur arupakuqniikuna alli arukuyanqanta riqiyaanaapaq, tsaynaw pullan empresakuna yachakuyaananpaq. Tsaypitam kay llallinakuyta mana anataminachaw aruqkunapis  kay premiota chaskiyaananpaq tikratsiyarquu.

Empresankunachaw Ichik qillaywan alliyar arukuyanqanta willayaamanantam ashiyaa. Kay “shumaqchaw” llallinakuyaananpaqmi rurayanqanta computadorachaw qillqashqata mañakuyanqaatanaw apatsimuyaanan. Kay rurayanqantam ishkay raprallachaw tapukuyanqa qillqashqata apatsimuyaanan. Rurar qallayanqantam hina mushuq rurakuyanqantam qarakur riqiyaashaq.

 Kaykunachaw rikatsiqtam “shumaq” premiokunata qarakuyaa:

–       Patsatsikuy nunapa alliyayninpaq

–       Taaranqantsikta taapakuy

–       Apakunapaq mushuq arukuy

–        Maakuq  maakuq arukuy

–        Aruqpa salurnin rikay

–        Alli apanakunapaq aanikuy

–        Kaqnintsikkunata shumaq rikanapaq patsatsikuy

–        Willakuy patsatsikuy

–       Nunapa derechunkuna hina mana llullakuy

–       Hukpaq arur yanapakuqniikuna

–        Shumaq Universitario