Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Imanaw arukunqantsik / Antaminapa Chuqikuna

Antaminapa Chuqikuna

Antaminachaw aruyaa, chuqikunawanmi anta, zinc chuqikunatan patsa rurinpitaqa atskapa hurqayamuu. Wakin chuqikunata urqayamuskakuna kayan moliddeno, qillay hina plomu.

 Anta chuqi

 Anta chuqiqa imatapis ruranapaq allaapa alli, lus iliktridadtapis allillapan hapan. Kay chuqiqa unay unaymi kawam, mana ushakarintsu, yapay inshinapaqpis allin, antawanqa rurayaqkunata bronce aw latónpapis riqiyan.

 Kay anta chuqitaqa, nunakunaqa allaapan aruyninkunachaw inshiyan imata rurayananpaqpis, llapan makinakunachawmi kay chuqita inshiyan, tsaynaw kaqpinmi musyaq nunakuna niiyan kay chuqita wata shamuqkuna masllapash nunakuna inshiyanqa.Kay chuqita inshiyan karrukunta, wayikunata, wayi wilakuqkunapis, kumputadurakunachawpis, lus electridad hapayananpaq imaykapaqpis alli inshinapaq. Tsaynaw kaqpinmi Antaminachawqa Perú llaqta alli kallpayuq, hina kay patsa alli kananpaq kay anta chuqiwan inshir.