Menu
Inicio / Pushakuq purwakay / Mushuq chakin alli yarqupakuyaanapaq

Mushuq chakin alli yarqupakuyaanapaq

En Antamina, este nuevo esquema del nuevo Marco Estratégico sigue un proceso “causativo” con 4 dimensiones

Antaminachawqa, shumaq yarpaykachaarirmi, imanawpis alli arukuyaanapaq, alli yarqupakuyaanapaq, mushuq chakin arukuyaanapaq patsatsiyarquu.

Tsayraykurmi, allaapa alli riqitsiyaanaq, kay mushuq arukunapaq chakin, chusku naaniyuq kanqanta, kaymi papatsashqa concentradorachaw chusku wayikunachaw hanantsashqa, chuskunpaq huk huk  naaninyan alli yarqupakunapaq.

Kay rurakuykunata nawpachaw alli yarqupakuyaanapaq katsiyaa: salurta hina maakuq maakuq arukuyta, llapanta taapashpa alliyayta, nunakunapa alliyayninta, shumaq rurakuyta hina alli apanakunapaq rurakuyta; kaykunata kutipar patsaykatsillayam, niykur  nawpaman alli rikashqa kanqantsikta hina alliyaanapaq rurakuynintsikta churaykayaa.

Kay puntayuq shukshukunam, imanawpis kay enfoqui causativo kanqanta rikatsin. “Círculo Virtuoso” niqchaw kanqantsiktam kayitsikuyta munayaa; kaykunam llapan rikakuq, mana rikakuq kallpantsikta shumaq shumaq arukunapaq yanapakuyan.

Allaapa allim, nunantsikkunaraykur hina alli aruynintsikkunaraykur alli rikashqa kanqantsik, kaykunam alli yarqupakuyaanapaq rurakuynintsikta alliyaatsin. Tsaymi alli rikashqa kanqantsik uqrarqa, uqrashun alli arukuynintsikta, nunata, nuqantsikwan aruqkunata, qillayta, niykur tukuy nikachaqtam.