Menu
Inicio / Pushakuq purwakay / Shumaq apanakunapaq chakin

Shumaq apanakunapaq chakin

Cumplir a cabalidad con los lineamientos de este Código de Conducta, nos permitirá trabajar con absoluta integridad

Antaminapa shumaq apanakunapaq chakinmi tsarapakun kay alli kawakuykunapita:

1.- Huklla kay

2.- Ruranaykita rurakuy

3.- Aruqpa salurnin rikay hina Maakuq maakuq arukuy

4.- Alli rikapanakuy hina allim rurarqunki ninakuy

5.- Imaypis yachakuy

6.- Alli arukuy hina mushuq rurakuykuna

Shumaq apanakunapaq chakinmi churan llapantsik shumaq apanakunapaq hina churan chakin imanawpis shumaq arukunantsikpaq, niykur aruq pura alli apakunapaq, nuqantsikpaq aruqkunawan hina rantipakuqnintsikkunawanpis alli apanakunapaq, tsaynawllam kaykunapa taaraqkunawanpis alli apankunantsik, niykur antaminawan arupakuq huk nunakunawanpis alli apankunantsik. Antaminantsikqa alli rikashqa kaykan, niykur nawpachawmi kay markantsikchaw hina karu markakunachawpis alli rikashqa kaykan. Kay llapan shumaq apanakunapaq chakinta ninqantanaw rurarqa, alllaapa shumaqmi huknawlla arukushun, tsaynaw imaypis huknawlla llapantsik alli apanakushpa.