Menu
Inicio / Alli apanakunapaq rurakuy / Nuna mayintsikkunata yanapayananpaq purwakay

Nuna mayintsikkunata yanapayananpaq purwakay

El programa de voluntariado 'Tiempo de dar' se ejecuta mediante visitas del personal a lugares de extrema necesidad.

Antaminachaw nunakunam aruqniikunawan 2004 wata mayo killachaw kay alli aruywan kallayarqaa “kananqa Nunamayintsikkunata yanapashun”, tsay aruywan llapan aruqnintsikkunawan hina yanapakur arupakuqnintsikkunawan  nunakunata  alli shunqukunawan yanapashun.  

Alli shunquwan yanapakuqkunaqa “kananqa Nunamayintsikkunata yanapashun” karu markakunawan kay alli shunquyuq aruqniikunaqa nuna mayinkuta yanapaqmi aywayan.  Kay rurayniikunaqa mana huk ladullachawtsu rurakan, rurayaami, kiKin minachaw, Puerto Lobitoschaw, Warashchaw hina Lima markachawpis.

Kay alli ruraychawqa “kananqa Nunamayintsikkunata yanapashun”, ruraykayaa tukuylaya ruraykunatam:  pirqakunatapis llushiyashqam pinturawan, parquikunatapis alliyaatsiyashqam, jardinkunatapis shumaqyaatsir, hachakunatapis mallqir, rumipiq naanikunata rurarpis, comedurkunatapis, imaykakunatam rurayaa. 

Tsaynawmi rurayashqa kayaa Huaraz, San Marcos, Huarmay  hina Lima markachawpis. tsaypaqmi atskaq alli shunquyuq nunakuna yanapakuyashqa ullqu wamkakuna, warmi wamrakuna Perú llaqtachaw shumaq kawayaananpaq.