Menu
Inicio / Alli apanakunapaq rurakuy / Alli apanakunapaq rurakuynintsik

Alli apanakunapaq rurakuynintsik

La Gestión Social de Antamina se establece entre los grupos sociales involucrados por conseguir un desarrollo sostenible

Kay huk shunqulla aruyniikunaqa,  llapan  markakunawan ayllukarkuq aruymi, paykunawan ayllukarkur hina alli shumaq palarinin, huk shunqunawlla tinkurir Anqash suyupa hina Perú llaqtachaw taaraqkuna, llapanta taapashpa alliyay kayananpaq. Tsaymi huk shunqulla  aruywanqa,  aruqniikunanapis yanapayaman  llapan marka ladakunachaw kaykaqkunata alli kawayninkuna tikkrananpaq. Kay aruyniikunawanqa ashiyaa, llapan chakra nunakuna shumaq kawayananpaq, alli saluryuq hina patsa taarayashqanta allaapa kuyayananpaq musyatsiyaa,  hina paykunata mana pantayananpaq alli shumaq kawayman chayananpaq willaraykayaa.