Menu
Inicio / Alli apanakunapaq rurakuy / Llapanta Taapashpa Alliyay

Llapanta Taapashpa Alliyay

LDesarrollo sostenible: La Gestión Social de Antamina se establece entre los grupos sociales involucrados por conseguir un desarrollo sostenible

Antaminapaqa llapanta taapashpa alliyaypaq aruyqa huk shunqulla aruyniikunapa shunqun.  Tsayraykurmi kay  Gerencia llapanta taapashpa alliyaqta, ashin llapan rurayniikunachaw mana pantashpa   llapan kallpakuna churayaa nuna mayintsikuna kay patsachaw alli kawayananpaq, paykuna: saluryuq sanu sanu kayananpaq, alli mikuykunata mikuyananta, yachaq wayiman yachakuq aywayananpaq, qillayta taariyananpaq,  atska mikuyyuq kanayaananpaq, alli kawayyuq kayananpaq.

 Tsaynaw kananpaqqa, nuqakunaqa multiactor ninq aruywanmi huk shunqulla aruyniikunawan   markakuna alli shumaq kawakur kayananpaq aruyaa.

 Tsaynaw llapan kallpaakunata churarninmi; nunakunawanpis ahaatsinakuyaatsu,   obrakunata rurarninnaqa paykunawanqa shuntakarkur nawpatam palayaa,  tsaynaw llapaakuna  aruyaa  kay patsachaw alli shumaq taarayaanapaq.