Menu
Inicio / Mama patsawan alli taaranapaq arukuy / Patsatsishqa mama patsantsikpaq arukunapaq – ISO 14001 / Hukpita Hukpiq Hachakunata Mallkinapaq Arukuy

Hukpita Hukpiq Hachakunata Mallkinapaq Arukuy

El plan anual de revegetación de Antamina se implementó desde un inicio con miras al cierre de nuestras operaciones.

Hukpita hachakunata muruy,  hirkakuna hachaman tikratsiy

Waranqa isqun pachak isqun chunka isqun watapitam, hachakunata mallkirnin kaykayaa,  nuqakuna kay  murukuyta chuqikunata hurqur ushayanqaayaqmi rurayaashaq.  Tsaymi nuqakuna alli shumaq taaranapaq, mama patsata mana qachatashpa kawanapaq ruraykayaamuu.

 Kaynawkaqtinmi, kay arukuyanqaapa 130, 000 hachakuna muruyanqa kan, kaykunachawmi kan:

• Buddleja coriacea o colle

• Buddleja incana o colle

• Polylepis racemosa o qinuwakunapis.

 Kay alli ruraywanqa  markakunapa atska unay hachankuna yapay kananapaqmi ashiyaa, tsaynaw kaykuna rurinchaw yakupis tsarakunanpaqmi ashiyaa. Tsaynaw kay hachakunawan hinan markakuna kay mina ushakariptin kawakuyaaanpaq rurayaa. Kay watayaqqa 2.3 millones de metros cúbicostanam kuyutsiyanqa allpata alliyaatsiyarquu, tsaykunachawmi hachakuna mina ushariptin yapay muruyaashaq.