Menu
Inicio / Mama patsawan alli taaranapaq arukuy / Hachakuna mallkiy, alli shumaq mama patsawan kaway / Hachakunata –Ashmakunta Rikay

Hachakunata –Ashmakunta Rikay

Antamina ha realizado el monitoreo de flora y fauna en zonas de influencia directa (Quebrada Ayash y Quebrada Antamina)

Estado nishqantan Antaminaqa ruran, Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE) ladunchawqa, manam ima arukuytapis rurantsu, tsanawllan wakinkuna allaapa alli shumaq hachakunapaq, ashmakunapaq alli kawaninkunpaq alli kaqkunachawpis mineralkunata ashintsu; tsaynaw  kaayikurninmi  Antaminaqa mana patsata ichikllapis rakchatantsu. Antamina allaapa yarpachakurninmi hinam kikinkunallapita rurayashqa  Plan de Monitoreo Ambinetalta  tsaytan alli niyashqa EIA nishqanchaw, ishkay waranqa chunka watachaw, tsaypinmi pishkukuna tarayanqanta (rakra Ayashyaq, rakra antaminayaq,  wakin ladun rakrakunayaqpis) rikapakuq aywayarqan.

 Hinam Antaminaqa yakupa alli rikaq nunankunawan (ALA) Waras markachaw purwakarkurnin; watachaw ishkay kuti Conococha quchayaq aywayan, tsaychawmi imanaw pishkukuna kaykayashqanta rikayan.  Manash Antaminapa aruyninllawantsu, Ayash-Antamina rakrakunapita, yakuchaw, allpachaw kawaq ashmakuna,  tsinkayan; mikuykunata  mana tarirninshi ashmakunaqa huk laduta aywayan. Manash mineroducto kaykashqanllata tumpashunmantsu conococha quchapita pishkukuna tsinkaptin,  wakin pishkunaqa aywakuyan huk ladupash, mana mikuyta tarir. Tsaynawllan aruyanqa markakuchawqa,  Monitoreos de Efectos Ambientalesta yuraykayaa,  imanaw comunidad de organismos acuaticoskuna marchaw, patsa yakukunachaw, kaykayashqanta musyayaanapaq.  Arukur qallayanqapitam kanan kamayaq, macroinvertebradoskunapis, bentónicoskunapis, challwakunapis (truchas, lornas, pintadillas) manash tsinkayashqatsu, manaraq qallar estudio rurashqanawllan kanan kamayaqpis, yakuchaw ashma taaraqkuna kaykayan.

Wakinchawnaqa atskapash challwakunaqa (trucha) mirashqa, Ayash mayuchawnaqa, pampa Morunachawpis, challwa truchakunaqa allaapa  astkapash mirashqa, tsawpaqmi Antamina  yakuta pachak pitsqa chunka (150) litros por segundo (lps) aywaq, watachaw  kachatsin.