Menu
Inicio / Mama patsawan alli taaranapaq arukuy / Mama patsawan alli shumaq aruynintsikkuna / Yakuta Alli Iñishi

Yakuta Alli Iñishi

Monitoreo de Agua - Antamina

Antaminachaw,   manan imayqa rurayniikunachawpis yakutaqa llutaqa inshiyaatsu. Tsaymi, Peru suyuchaw llapaq leykuna yakupaq rimashkankunta mana qunqayllata yaskiyaa, tsaynawllan hina estándares internacionalestapis yaskiyaa.  Papelniykuna quyamashqanchawpis rimanmi yakuta inshiyanapaq, wakin yaku mana inshiyashqata hichayaanapaqpis palanmi, tsaynawmi nin estudios de impacto ambientalchaw, alli musyaq, pushaqkunapis tsaynaw rurayananpaqmi niykan. tsaynawllam hina, yapay yaku iñishiyashqaata wakin aruyniikuchaw iñishiyaanapaq rurayaa , mana wakin alli yakuta rurayniikunachaw lluta iñishiyanapaq:

  • Rakchaw yaku qucharaq: Llapan aruyashqaa rakcha yakukunatam  tsaymanqa hichayaa.  Llapan yaku iñishiyashkaapitaqa,  98.5 cientoqa   tsay qucharaq tsuya yakunan yapay  kutipar iñishiyaa.
  • IÑISHIYASHQA YAKUTA ALLIYAATSI: (Puerto punta lobitoschaw):    minapita, puertuyaq  qurikunata apayanapaq yakuta iñishiyashqatam, alli alli tsuyaratsir,  tsay yakuwan pachak qanchis chunka qanchis hacha hectariatam Warmay (huarmay) markachaw parkuyaa. 

Yaku rikayashqa

Huk programa de monitoreo de calidad nishqanmi kayaapaman, tsaychawmi  kaykan  muestreo – análisis de muestras  vertiminetos, de los cuerpos receptores niq kan.  Tsaymi nuqakuna, llapan 100% ley yakupaq palashqakunata yaskirnin allaapa kushi kushillaa kaykayaa.   Estado nishqanaw rurarmi nuqakuna, tsay  yaku qucharaqkunata allaapa shumaq tsuyaaratsirraq,   Ayash raqraman, Pampa Morunaman hichayamuu.

 Yakuta Inshiyaanapaq

Antaminapaqa ishkay alli alli rimaq raprakunan, llapan aruynikunachaw yakuta inshinanpaq riqitsikun:

  • Rapra rimaq  R.D. Nº 322-2013-ANA-AAAM,  tsaychaw nin, llapan aruyninkunachaw pukyu yakukunata inshiyananpaq.
  • Rapra rimaq  R.D. 848-2013.ANA.AAA.M, tsaychaw nin, llapan aruyninkunachaw mayupita, quchakunapita yukuta  inshiyaananpaq.

Tsaymi, Antaminachawqa alli yakuta iñishinapaq chakin churayarquu, tsaynawllan llapan ruraynikunatapis yaku taapaqkunata musyatsiyaa.